Kostnadsfri föreläsning om konflikthantering

– Förstå, förebygg och hantera konflikter för chefer och HR

Medlingscentrum hanterar arbetsplatskonflikter utbildar inom konflikthantering genomför teambuilding

Medlingscentrum är specialister på konflikthantering. Genom att bygga goda relationer skapar vi potential för goda samarbeten som i sin tur ger goda resultat.

  • Vi erbjuder chefer och HR tidsbesparande verktyg som gör att medarbetare fokuserar på sina arbetsuppgifter.
  • Vi erbjuder skolpersonal ett gemensamt arbetssätt för konflikthantering som gör att elever fokuserar på sina studieresultat.
  • Vi stödjer chefer och anställda i att hantera konflikter och att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

Nöjda kunder

Nedan följer ett urval av våra nöjda kunder. För fler exempel, klicka här