• DIPLOMERANDE MEDLINGSUTBILDNING
  LÄR DIG LÖSA ALLVARLIGA KONFLIKTER PÅ TVÅ DAGAR!

  Konflikthantering i teori och praktik
  Frågeguide för medling ingår
  Interaktiv utbildning med mycket praktisk om övning

  KLICKA FÖR ATT LÄSA MER
 • KONFLIKT PÅ JOBBET?

  Medling
  Gruppmedling
  Teambuilding

  Kontakta våra erfarna konsulter
  för rådgivning och offert
 • KONSTRUKTIV KONFLIKTHANTERING
  BÖRJAR MED DIG!

  Förebygg konflikter
  Kommunicera konstruktivt
  Hantera konflikter

  MEDLINGSCENTRUMS UTBILDNING
  I KONFLIKTHANTERANDE LEDARSKAP

Kostnadsfritt seminarium i konflikthantering

– få konsulternas bästa tips

Medlingscentrum hanterar arbetsplatskonflikter utbildar inom konflikthantering genomför teambuilding

Medlingscentrum grundades 2008 och har sedan dess utbildat hundratals medlare och hanterat otaliga relations- och gruppkonflikter. Inom privat/offentlig/ideell sektor är vårt erbjudande att 

 1) öka medarbetarnöjdheten, 

 2) minska personalomsättning och sjukskrivningar

 3) utveckla organisationens arbetssätt genom konstruktiv konflikthantering.

Inom skola ger vi lärare verktyg att medla i elevers konflikter vilket ger en tryggare skolmiljö, mer ansvarstagande elever, färre konflikter och nöjdare föräldrar.

Nöjda kunder

Nedan följer ett urval av våra nöjda kunder. För fler exempel, klicka här